EMDR Terapisi, travma yaşantıları için hızlı ve kalıcı bir çözüm sunan yeni bir terapi yaklaşımıdır. Birçok farklı terapi ekolünden öğ-eler içerir. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı psikolojik rahatsızlıklarının tedavi edilmesini sağlamıştır. Açılımı, ‘’Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’’ dir. 80’li yılların sonunda Francine Shapiro tarafından bulunmuştur.

EMDR, ‘’kısa süreli terapiler’’ grubunda yer alır. Bilimsel araştırmalara göre, travma söz konusu olduğunda, geleneksel yöntemlerle 25 seansa kadar süren iyileşme, EMDR söz konusu olduğunda üç seans gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. EMDR terapisinin ne kadar süreceği, kişinin yaşadığı sorunlar, kişinin yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve kişideki etkisine göre değişir.Kişilerin bilgi ve deneyimleri de travmanın işlenme sürecini etkilemektedir.

EMDR Nasıl Çalışır?

Gün içerisinde birçok an ve anı yaşarız. Duyduğumuz bir ses, bir koku, duyduğumuz bir söz, baktığımız bir resim, yaşadığımız bir olay… Bunların, zihnimizin anı havuzuna gittiğini düşünelim. Bu anılar olumlu veya olumsuz olabilirler. Beyin, bu anıları genellikle REM uykusu sırasında işler. Beyin, gün içerisinde yaşadığımız bu anıların bazılarını hafızaya atar, bazılarını siler ve bu süreç sürekli tekrarlanır. Bazen, bu anılar, o an için rahatsız edici gelse de, daha sonra bu anıya dair bir olumsuzluk hissetmeyiz. Bu, beynin anıyı işleyerek sistemin bir parçası haline getirdiği anlamına gelir. Yani anı, artık bize eskisi kadar
rahatsızlık vermez, olayın duygusal yoğunluğu azalmıştır ya da tamamen yok olmuştur. Fakat travmatik bir olay yaşadığımızda eğer beyin bu anıyı işleyemezse bu anı beynin bir yerinde donar. Yıllar geçse dahi, bu anıyı tetikleyen herhangi bir durumda biz bu anıyı yeniden hatırlayabilir ve o uyarımları tekrar yaşayabiliriz. Örneğin, yıllar önce bir köpek tarafından ısırılma anısı olan biri, seneler geçse bile hala bir köpek gördüğünde çok kaygılanabilir. O olayı yeniden yaşıyormuşçasına tepkiler verebilir.

EMDR Terapisinde, kişiye göz hareketleri ve alternatif uyarımlar verilerek, kişinin travma anısını düşünsel, duyusal, duygusal ve imaj olarak farklı kanallarla çalışmak mümkündür. EMDR Terapisinde, kişinin travma anısına odaklanılır ve göz hareketleri ya da bazı alternatif uyarımlar verilerek travma anısının yoğunluğu azaltılır ve yeniden işlenir. Yani rahatsız edici anı, yeniden sistemin bir parçası haline gelir ve kişiyi eskisi kadar etkilememeye başlar.

Bu süreçte, kişinin negatif inançları, beden duyumları, duyguları ya da olaya dair görüntülerin etkisi gittikçe azalır. EMDR Terapisi ile bu işlev bozucu anılar göz hareketleri vasıtasıyla yeniden işlenmekte ve bilgi işleme sisteminin bir parçası haline getirilmektedir.

EMDR Terapisi, öncelikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisi için geliştirilmiş olsa da, bugün yalnızca travma değil, depresyon, anksiyete, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları, fobi, suçluluk duygusu gibi bir çok durumda kullanılabilmektedir.

EMDR’ın etkinliğini onaylayan kurumlar arasında: Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Psikiyatri Birliği Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği, Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı, Amerika Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı gibi birçok kurum bulunmaktadır.

Merve Tarhan
Uzman Klinik Psikolog
mervetarhan.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here