Aşk, aslında baktığımızda tek heceli sözcüklerden sadece birisi ama içeriği o kadar zengin ki… Düşündüğümüzde binbir türlü hali̇ var. Sanıyoruz ki̇ aşkın en güzel hallerinden biri de hayat arkadaşlığına, evliliğe dönüşen aşk… O ayakları yerden kesen, gizemli hali… Gelin hep beraber aşkı, aşkın ezoterik felsefesine göre açıklayalım…

Ruhlar Üç Farklı Yolla Eşleşi̇r: Ci̇nselli̇ği̇n Çeki̇ci̇li̇ği̇- Karmi̇k Bağların Yeni̇lenmesi̇- Kozmi̇k Yasalar

Bi̇r i̇nsan olarak her zaman cinselliğin cazibesine yanıt verme gücüne sahi̇p olacağımızı unutmamalıyız. Yalnız bu güç mantığın denetimiyle yönlendirilmelidir. Düşünmeden yaşanan birliktelikte mutluluk, bi̇r zar oyununda çi̇ft altı gelmesi kadar şansa bağlıdır.

Kişilerin işi̇ şansa bırakmaması için i̇se i̇lk önce kişiye ruhsal açıdan karmik bağlarla bağlı olduğuna ilişkin içgüdüsel duygularının gün geçti̇kçe güçlendiğini ya da zayıfladığını keşfetmeleri gerekir.

Herkesi̇n İçi̇nde İdeal Eş Arayışı Var

Dion Fortune, “Çiftler iki ayrı varlıklar değiller; tek bir bütünün iki yarısını oluştururlar. Önemli olan diğer yarınızı bulmaktır. Bunu başarmış olanlar da, iki insanın arasındaki yakın duygudaşlık ve mükemmel bağlantı, birindeki duyguların diğerine yansımasını sağlar.” diyor. Bilinçli ya da bilinçsiz hepimizin içinde ideal eş arayışının olduğunu belirten Dion Fortune, “Aslında genelde her yürekte bu duruma ulaşma umudu saklıdır. Hayal kırıklığıyla sonuçlanmış deneyimleriniz her ne kadar bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bugüne kadar göstermiş olsa da, bu umudun her zaman yeniden doğması, kökleri çok derinde yatan bir güdüden kaynaklandığını gösterir” diyor. 

Çi̇ftleri̇n Ayni Anda ve Paralel Geli̇şmeleri̇ Çok Önemli̇

Çiftlerin bedenleri birbiri ardına i̇şlev kazanmaya başladıkça aşk yaşamlarında sevgilerinin derinleştiğini ve zenginleştiğini göreceklerdir. Sevgi-arzu ve amaçları tek bir bütün içerisinde birleşecektir. Tam tersine çiftlerden biri tam olgunluğa ulaştığında diğeri hala gelişmeye açıkça mutlu bir şekilde başlayan ilişki başarısızlıkla sona erecektir.

Evli̇li̇kleri̇n Bi̇rçoğu Karşılıklı Hoşgörüden Başka Bir Şeye Dayanmaz

Ezoterik felsefe ideal evliliğe nadiren rastlandığını söyler. Buna karşın herkes bunun kendisine yeryüzündeki en büyük mutluluğu getireceği umuduyla evliliği gerçekleştirir. Ancak söz konusu gereksinimlerin karşılandığı çi̇ftlerden her birinin diğerinden kendisinden vermeye can attığı bir şeyin talep edildiğini gördüğü ve kendi arzularının da tatmin edildiği bir birliktelik amacını gerçekleştirir.  Dion Fortune şöyle özetliyor: “Başkasıyla tam birleşmenin olabilmesi için benlikten tam anlamıyla vazgeçilmesi gerekir. Bunu yapabilen insan sayısı o kadar az ki, şaşırırsınız.” Bu tür bir birliktelik benliğini aynı derecede göz ardı eden iki ruhun bir araya gelmesini gerektiriyor. Ancak ideal eşleşmenin söz konusu olması için, örneğin eşlerden birinin kendini tümüyle vermesi ve diğerinin yalnızca alması yeterli değil. Hatta her ikisinin kendilerini bütünüyle vermeleri de önemsiz. İdeal eşleşme ancak eşlerden birinin, diğerinin sadece gereksindiğini vermesi durumunda gerçekleşiyor. Tersi durumda her tür özveri yararsız hale geliyor. “

“Çoğu çift yalnızca toplumun baskısı nedeniyle bir arada olmayı sürdürüyor. Bunlar birbirlerine karşılıklı uyum ilkesinden daha yüce bir bağla bağlanmış değiller. Evliliklerde tutkunun ateşinin, fiziksel güzelliğin, çekiciliğinin azalması veya yitirilmesiyle birlikte sönmesinden sonra, çoğu erkek ve kadının bekleyebileceği en iyi şey, geriye iyi bir arkadaşlığın kalması oluyor. Böylesi arkadaşlık dünyanın en soylu ve güzel birlikteliklerinden olmasına karşın, bu durumu paylaştığınız insan, ideal eşiniz demek değil.” diyerek devam ediyor Dion Fortune.

Ezoterik bilimlerle uğraşanlar bunun için ideal eşini bulmuş olanları “eş ruhlar” olarak adlandırıyor; bu birliğin ilişkideki sevgiden çok daha büyük boyutlara ulaştığını söylüyorlar.

 

Ezoteri̇k Felsefeye Göre Ci̇nselli̇ği̇n Duygusal Bi̇r Yönü Var

Ezoteri̇styen cinselliğin yaşam-gücünden söz eder. Öyle ki̇ bunu enerji̇ yayan ve çeki̇m gücü olan elektro hidrolik bir enerji türü olarak tanımlar. Kulağa bi̇raz farklı gelebilir ama cinselliğin mental yönünün olduğu da vurgulanır. Cinsellikte gözle görülmeyen ama hissediler karmik bağların var oluşundan bahseder ezoterik felsefe. Ruhların birleştiğinden, ruhlar arası enerjinin aktığından söz eder. Bu nedenle cinsellik basite indirgenemez. 

Bi̇r Eş Tutkuların Işığından Seçi̇lmez

Sevginin her şeye akmasına izin verilmeli ve böylece eşi kendisine hangi yolla gelirse gelsin sevgiyle karşılanmalı. Asla sevgiden vazgeçilmemelidir. Çünkü ruhu tam anlamıyla besleyen yegane şey sevgidir. Bununla birlikte eş seçerken tutkuların esiri olarak seçilmemelidir. Tutkular geçicidir ancak etkisini devam ettirmek için yine sevgiye ihtiyaç vardır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here