Dünyada yaşayan herkesin belirlenmiş hakları vardır. Özellikle konu çocuklar olunca bu haklar biraz daha genişletilerek tüm Dünyada genel geçer hale getirilmiştir. Çocuklar bugünün masumiyeti, geleceğin ise mirasçısıdır. Her 18 yaşından küçük kız ve erkek bireyler çocuktur ve bu mirasın yegane sahibidirler. Çocukları her daim korumak adına birtakım tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirlerde 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer almaktadır. Ayrıca 20 Kasım, Dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyanın can damarı çocukları ilgilendiren Çocuk Haklarıyla İlgili Bilmeniz Gereken 13 Maddeyi sizleri için derledik.

Çocuk Hakları İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

1- Her insan 18 Yaşına Gelene Dek Çocuk Sayılır

Dili,dini,rengi her ne olursa olsun 18 yaşından küçük bireyler çocuk sayılır ve devletlerin belirlediği bütün haklardan faydalanmak zorundadır. Kimse her ne şartla olursa olsun bu haklardan mahrum bırakamaz.

2- Çocuk Hakları Verilirken, Çocukların Dil, Din, Irk, Görüş Gibi Ayrılıkları Önemsenmez

Çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Çocuk Haklarını genel geçer hale getirmek için yapılan 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde var olan haklar, çocukların nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün hepsine tanımlamaktadır.

3- Yaşamak En Temel Haktır. Tüm İnsanların Görevi Çocukların Hayatını Korumaktır

Çocukların sahip oldukları en temek hak yaşama hakkıdır. Hayatta var olan bütün bireyler de çocukların bu haklara sahip olduklarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Kimse, çocuklara tanınan yaşam hakkını engelleyemez. Çünkü çocuklara tanınan bu haklar onların iyiliği için yapılmıştır ve bir başkası gelip bu hakkı çiğneyemez.

4- Her Çocuk Ailesiyle Yaşama Hakkına Sahiptir. Ancak Aile Çocuğa Bakamıyorsa Devlet Çocuğu Korumak Maksadıyla Ayrıca Bir Bakım Sağlayabilir

Her çocuk kendi anne ve babasıyla yaşama hakkına sahiptir. Var olan koşullara göre çocuğu aileden koparmamak, aile bütünlüğünü bozmamak esas alınmıştır. Yahut ailenin, çocuğa bakacak yeterli maddi ve manevi gücü yok, parçalanmış aile ise devlet bu konuda da varlığını ispatlıyor. Bakacak gücü olmayan, engellisi olan çocuklara devlet bakıyor. Ailelerine destek oluyor. Ülkemizde bu desteğe en kolay ‘Alo 183’ ten ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde: Eğer bir aile parçalanmış ve bu ailede bir engelli çocuk var ise devlet o çocuğa kurum hizmeti sunuyor. Gerekli kriterlere uygunluğunuz tespit edildikten sonra engelli vatandaşımızı devlet bünyesindeki resmi ve özel kurumlara yerleştirerek bakımını üstleniyor. Bu durumda da devlet çocuğa, anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır. Çocuğun hayattan kopmaması için, sosyal hayata dahil etme ve yaşam becerilerilerini artırmak için elinden geleni yapıyor.

Engelli bireyler, parçalanmış ailelerin çocukları, yalnız hayat mücadelesi veren çocuklar asla yalnız değildir. Devlet her zaman onlarladır. Devletin şefkatli elleri her zaman çocukların üzerindedir.

5- Her Çocuğun, Kendi Düşüncesini Geliştirme ve İstediği Dini Seçme Hakkı Vardır

Çocuğun yaşına bakılmaksızın hür iradesiyle düşüncelerini ifade edebilme hakkı vardır. Bu konularda çocukları büyüten annelerin ve babaların, onlara yol gösterme hakkı ve sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca her çocuğun istediği dini seçme şansı vardır. Onları yetiştiren bireyler zorla kendi dinlerini seçmeye ya da çocuğun dinini değiştirmeye zorlayamaz.

6-Hiç Kimse Çocukların Onurunu Kıramaz, Onları Küçük Düşüremez, Özel Hayatına Karışamaz. Çocukların Bu Hakkı Yasalarla Korunur

Çocuklar bulundukları ortamda, okulda, evde ya da özel yaşamlarında hiçbir şekilde aşağılanmayı hak etmezler. Kendi fikirlerini, düşüncelerini söyleme hakkına sahiptirler ve bu haklarını kullandıklarında bastırılamazlar.

7- Her Çocuğun Gelişme Hakkı ve Sağlığı Güvence Altında Olmalıdır.

Sağlık, çocuklarının yaşamlarını sürdürebilmelerindeki temek kriterdir. Hayatlarının ilerleyebilmesi için sağlık durumlarının yerinde olması gerekmektedir. Aksi durumda yaşanan herhangi bir sağlık sorununda çocuğun sağlık güvencesinin olması zorunludur.

8- Her Çocuk Eğitimini Tam Yapabilmek İçin Desteklenir ve Korunur

Her çocuğun eğitimini tam alması zorunludur. İlköğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunludur. Bilgili, kendini bilen bir birey olma yolunda çocuk dışındaki hiç kimse kendi düşüncesine göre bu haktan çocuğu mahrum edemez.

9- Hiçbir Kişi Kendi Çıkarları İçin Çocukları Kullanamaz

Çocuklar bir başkasının işlerine alet edilemez. Çocuğu, kişi kendi isteklerine, düşüncelerine göre yönlendiremez. Aksi bir olayı yaşanmaması için devlet her çocuğu koruma altına alır.

10- Çocuk Haklarına Uygun Olarak Kreşler, Çocuk Yuvaları, Yurtlar, Okullar, Çocuk Hastaneleri Oluşturulur

Çocukların çocukluk dönemlerini sağlıklı olarak geçirebilmeleri için onlara uygun sosyal alanlar devlet tarafından yapılmaktadır. Yaş gruplarına uygun, çalışan anneleri ve çocuğun gelişimi gözetilerek kreşler, yuvalar, okullar kurulur. Bu kurumların işlevini yerine getirip getirmediği devlet tarafından düzenli olarak kontrol edilir.

11- Çocukların Kaçırılmaları, Satılmaları veya Fuhuşa Konu Olamazlar

Her ne nedenle, hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılamaz, satılamaz yahut fuhuşa alet edilemez. Aksi durumların yaşanmaması ve bu durumları önlemek için devletler ulusal düzeyde önlemler alırlar.

12- Yaşadığı Ülkenin Dışında Bir Başka Ülkeye Gitmek Zorunda Kalan Her Çocuğun, Gittiği Ülke Tarafından Korunma Hakkı Vardır

Çocuk hakları sadece çocuğun yaşadığı ülke sınırları içerisinde değildir. Çocuk hakları evrenseldir. Çocuklar bulundukları ülke dışında her nereye giderlerse gitsinler sahip oldukları haklarla birlikte giderler. Gittikleri ülkede, çocuk hakları korunur.

13- Çocuğun Dinlenme, Boş Zaman Değerlendirme, Oyun Oynama, Kültürel ve Sanatsal Yaşama Serbestçe Katılma Hakkı Vardır

Çocuğun yaşına uygun etkinliklerde bulunma, sosyal hayata katılma hakkı vardır. Boş zamanlarında oyun oynama, dış aktivitelerde bulunma isteği devlet tarafından belirlenmiş ve bu hakkı çocuklara vermiştir. Çocuklar dışındaki kişilerinde bu hakka saygı duyarak ve özendirici şekilde davranmaları beklenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here