Denemek; bir şeyin istenilen özelliği taşıyıp taşımadığını anlamak için sınamaktır.

Adamak; istenen şeye ulaşmak için yoğun caba göstermektir.

Denemekteki hakim düşünce, olursa olur olmazsa olamazdır.

Adamakta ise hakim düşünce, olması için daha neler yapabilirimdir.

Deneyen ebeveynlik yapan ebeveynler, ,birçok şeye koşarlar birçok şeyi bilirler, aynı anda birçok şeyle ilgilenirler. Kafaları kalabalık, karışık ve dağınıktır. Koşuya hemen başlar ve çabuk bırakırlar. Anı kurtarmaya çalışırlar. İstedikleri sonuca ulaşamayanca da, başta kendileri olmak üzere herkesi her şeyi suçlarlar. Suçlama ve şikâyet ana temadır.

Adayan ebeveynlik yapan ebeveynler ise, bir prensip içinde hareket ederler. Acele ve telaşla hareket etmezler. Sakindirler. Asıl amaçları, inandıkları ve sahip çıktıkları doğrularının yaşamlarına hakim olmasıdır. Onlar için önemli olan, yaşamlarında bir şeylerin olup/olmaması ya da ne zaman olacağı değil, prensipleri içinde hareket edip etmedikleridir. Şikâyet etmeden, suçlamadan paylarına düşen sorumluluğu almaları en önemli özellikleridir.

Nurdan Girgin Erengin
Uzman Psikiyatr
nurdanerengin.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here