Devletin Kadınlara Özel Sunduğu Teşvikler

Ev kadınlığının da aslında bir meslek olduğu bilincine varılması kadına destek aşamasında oldukça önemlidir. Ev içersinde kadının sarfettiği efor bir emek göstergesidir ve aslında temizlik sektöründe bunun bir maaş bedeli vardır. Fakat kadın kendi evinde ne maaş ne de bir meslek sahibi statüsünden faydalanamamaktadır. Fakat son yıllarda bu acı gerçek gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadının istihdamı adına yaptığı aktif projelerde gerekse devletin sunduğu teşvik kredileri ile aşılmaya çalışılmakta ev kadınları da çalışan kadın statüsüne girebilme hakkını kullanabilmektedirler. Gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı düzenlediği projeler ve toplantılarla kadınları destekleme aşamasındaki istekliliğini göstermektedir. Öyle ki bu çalışmalar dahilinde dönem dönem ‘Kadın girişimciler çalıştayı düzenleniyor ve ‘İstihdamda kadın erkek eşitliği’ seminerleri veriliyor. 2012-1015 dönemlerini kapsayan projesi de yine bu desteklerden biri. Ülkemizde kadın girişimcilerin finansmana erişimindeki engellerin ortadan kaldırılması ve bu konuda çözüm yollarının ortaya konarak bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla 14 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da Bakanlık ve Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) işbirliğinde “Kadın Girişimcilerin Finansmana Ulaşımının Kolaylaştırılması Çalıştayı” düzenlenmiş bu bu kapsamda:

 • Teminat sorununun aşılabilmesi; BDDK ile teminatlar, karşılıklar konusunda çalışma yapılması, kadınlara pozitif ayrımcılık yapan düzenlemelere yer verilmesi,
 • Fon sunulurken bakış açısı sadece teminat üzerinden değil, projenin büyüklüğü, istihdam yaratma kapasitesinin de değerlendirilmesi,
 • İşsizlik Sigortası Fonunun bir bölümünün girişimci kadınlar için kredi garanti fonu olarak kullandırılması,
 • Kredi Garanti Fonunun güçlendirilmesi, Kadın Kredi Garanti Fonu (KKGF) gibi yapılar kurulması, bu yapıların bankalarla riski paylaşabilmesi,
 • İşletme devir işlem maliyetinin düşürülmesi,
 • Fizibilite hazırlamada, iletişim ve bilgi konusunda yaşanılan sorunların giderilmesi için kadınlara yol gösterecek Danışmanlık/koordinasyon merkezi/ konsey kurulması,
 • Kadın girişimcileri bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı olarak internet sitesi, şubeler ve çağrı merkezi aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Sağlanan desteklerin sürdürülebilir olması,
 • Girişimcilik tanımının sorunlu olması, bu nedenle tanımın netleştirilmesi, kadın girişimcilere ilişkin gruplama yapılması (yüksek katma değer yaratanlar, küçük girişimciler, kırsal girişimciler gibi),
 • Başarılı mikro-kredi örneklerinin ödüllendirilmesi,
 • İşverenlerin kadın istihdam etme konusunda teşvik edilmesi- SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi ya da muafiyeti, kadın girişimci kendi yanında bir kadın daha çalıştırırsa devlet tarafında prim ve vergi indirimi yapılması gibi destekleyici öneriler getirilmiştir.

kamuda-calisan-kadin

Türkiye istatistik kurumunun verilerine göre Kasım 2011 tarihinde kadınların işgücüne katılım oranı % 28.3 bu oran erkeklerde % 71.3 olarak kayda geçmiş.  2012 yılının Kasım ayına baktığımızda bu oranın kadınlarda % 30.2 ye çıktığını erkeklerde ise % 71.3 e düştüğünü görüyoruz. Yani kadınlar artık bu ülkede daha fazla söz sahibi. Peki iş kurmak isteyen kadınlar nerelerden yardım alabilir?  Hiç sermayeniz olmasa bile devlet veya özel kuruluşların verdiği desteklerden yararlanarak hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz artık mümkün!

Kadın Girişimcilerin Destek Alabileceği Kurumlar;
YERLİ KURUMLAR
Kosgeb
Garanti Kadın Girişimci
Tobb Kadın Girişimciler Kurulu

YABANCI KURUMLAR
İletişim Ağı Girişimi
Bill ve Melinda Gates Vakfı
Cinsel Şiddet Araştırması Girişimi
SIYANDA – Kaynaştırma Cinsiyet Eşitliği
Global Kadınlar Fonu
Adalet Enstitüsü Ulusal Adalet Bölümü ABD
Ontario Kadın Müdürlüğü
Uluslararası Kadın Kadınlar için
Acil Eylem Fonu: insan hakları’s Acil Müdahale için kadın

Ford Vakfı
Açık Toplum Enstitüsü (Soros)
Bayanlar PeacePower Vakfı
Women’s Network Finansman
Kalkınma pazar yeri: Dünya Bankası
Oak Vakfı
Stephen Lewis Vakfı
Tüberküloz ve Sıtma, AIDS Küresel Fon Fight
Amerikan Yahudi Dünya Hizmetler
United Methodist Küresel AIDS Fonu
Coca Cola Vakfı
Çocuk Fonu Global
Inter-American Foundation
Mama Cash
Barış Rüzgarı Vakfı
International Yerli Kadın Forumu (IIWF / FIMI)
Tides Vakfı
Cinsiyet Eşitliği için UNIFEM Fonu

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here