Doğal kaynakların yanında tarihte dikkat çeken enerji kaynaklarından birisi de yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Günümüzde dünyadaki en büyük enerji kaynaklarını fosil yakıtlar oluşturmaya devam ediyor. Fosil yakıt kaynakları milyonlarca yıl çürüyen hayvan ve bitki gibi kalıntıların basınç etkisiyle oluşur. Bu enerji kaynakları oluşumları uzun sürede olduğunda ve kısa sürede tüketildiğinden yenilebilir enerji kaynakları olarak adlandırılmazlar. Dünyadaki kaynakların giderek azalmasından ötürü bunların yakılması çevreye zarar vermektedir. Enerji tüketiminin günümüzdeki şekliyle gitmesi durumunda fosil yakıt kaynaklarının 50 yıl içinde tükeneceğinden bahsediliyor. Enerjinin sürdürülebilmesi gelecek nesiller için oldukça önemlidir. Bunun yolu da yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmaktan geçer. Yenilebilir enerji, doğal kaynaklarla üretilen, üretimi durmadan devam ve tüketimden daha hızlı bir süreçte kendini yenileyebilen kaynaklar olarak tanımlanır. Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik, biyokütle ve güneş enerjisi yenilebilir enerjinin çeşitlerindendir.

Rüzgar Enerjisi

Bu enerji kaynağının asıl ana merkezi güneştir. Deniz ve karaların farklı ısı depolama özellikleri olduğundan kara ve denizler aynı derecede ısınıp soğumaz. Yüksek miktarda rüzgar alan bölgelerde rüzgar türbinleri aracılığıyla rüzgar enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Yatırım maliyetlerinin giderek düşmesinin ardından teknolojinin de katkısıyla rüzgar enerjisi en verimli yenilebilir enerji kaynaklarından biri haline gelmeyi başarmıştır. Türbinler sayesinde rüzgar türbini çiftliklerinde teknolojinin gelişmesiyle beraber verimliliğin %20 oranında arttığı tespit edilmiştir.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi en önemli yenilebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. En faydalı kaynaklar sıralamasında ilk sırayı güneş enerjisi alır. Bu enerji türü güneşin kendi çekirdeğinde bulunan füzyon sayesinde ortaya çıkar. Dünyaya ulaşan güneş ışınları, güneş panelleri sayesinde elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülür. 1970 yılından itibaren güneş enerjisi su ısıtmak dahil birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Rüzgar enerjisinde de olduğu gibi güneş enerjisinde de teknoloji avantajların giderek artması ve maliyetin azalması enerjinin kullanımının daha çok artmasını sağlamıştır. Enerji kaynaklarının giderek azalması da insanların güneş enerjisinin kullanımına olan ihtiyacını arttırmıştır. Türkiye’de güneş enerjisinde yılda 10 ay gibi bir sürede faydalanılmaktadır. Güneş enerjisinin kullanımına General Electric firmasının Arizona’da kurduğu güneş panelleri örnek olarak gösterilebilir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji türü de yenilebilir enerji kaynaklarının içinde ihtiyaç duyulan önemli bir enerji türüdür. Bu enerji türü yerkabuğunun derinliklerinde biriken ısının oluşturduğu buhar, su ve gazlardır. Yenilebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji kaynağı birçok alanda kullanılabilmesiyle önem taşımaktadır. Enerji, doğal ya da dolaylı yollardan birçok alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yüzyıllardan beri insanlar jeotermal enerjiyle oluşturulan suları banyo ve mutfaklarda kullamaktadır. Jeotermal enerji, diğer kaynak türlerine benzer bir şekilde kaynaklarda oluşan sıcak suyun türbinler sayesinde kullanılmasıyla fayda sağlar. Bu yolla elektrik üretilir. Soğutma, ıstıma ve proses ısı sağlamasından ötürü turizme de katkısı olan jeotermal enerji çok yönlü bir kaynaktır. Türkiye de yoğun jeotermal enerji kullanımı açısından dünyada ilk beş ülke arasında yer alır. Turizme etkisi sanıldığından da fazladır.

Hidroelektrik Enerjisi

Diğer yenilebilir enerji kaynakları gibi hidroelektrik enerji kaynağı da insanlar için önemli bir enerji kaynağıdır. Bu enerji türünün üretimi için akan suyun gücünden faydalanır. Bir akarsuda suyun akış gücüne göre kazanılabilecek enerji miktarı belirlenir. Suyun akışının oluşturduğu hızla su turbinlerinin kullanılması elektrik enerjisi elde edilmesini sağlar. Yüksekliğin fazla olduğu bölgelerde suyun akışı fazla olduğundan bu tarz alanlar hidroelektrik enerji üretmek için oldukça idealdir. Doğada bulunan kaynaklara zarar vermeden kullanımıyla bu enerji türü dünyaya büyük katkı sağlamaktadır. Tarım arazilerini sulama ve su saplama gibi alanlarda kullanılan enerji santrallerle beraber bölgelere önemli katkılarda bulunmaktadır.

yenilenebilir enerji kaynaklari

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi, organik atıklardan elde edilen önemli bir yenilebilir enerji kaynağıdır. Otlar, bitkiler, algler ve yosunlardan gibi doğal atıklardan elde edilen biyokütle enerjisi geleneksel bir enerji çeşididir. Hayvan atıkları ve bitkilerin yakılması gibi enerji üretme türü insanlık tarihinde sıkça rastlanan bir durumdur. Bu enerji türüne daha az gelişmiş toplumlarda rastlanmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber biyoetanol ve biyodizel gibi yakıt çeşitlerinin üretimi yapılmaktadır. Bu yakıtların en önemli faydası atmosfere karbondioksit atışı yapmamasıdır. Bu yönüyle doğaya zarar vermeyen bir enerji türüdür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here